Militarism och antimilitarism

Ensamstående kvinnor Charleroi jobba

Krigsutsikter och avrustning I såväl det kapitalistiska som i varje annat samhälle tjänar hären ett dubbelt ändamål. Den är för det första en nationell inrättning avsedd som skydd mot yttre angrepp eller yttre fara, korteligen avsedd att användas vid internationella förvecklingar eller, för att begagna ett militärt slagord, mot den yttre fienden. Denna uppgift hos hären är ingalunda trängd i bakgrunden av den nyare utvecklingen. För kapitalismen är kriget i själva verket, för att begagna Moltkes ord ett led i Guds världsordning[ 9 ]. Likväl förefinnes inom Europa åtminstone tendensen att undanröja vissa krigsorsaker, och trots Elsass-Lothringen, trots bekymret för det franska klöverbladet Clemenceau-Pichon-Picquart, trots den orientaliska frågan, trots panislamismen och trots den i Ryssland pågående omvälvningen, sjunker sannolikheten för ett krigsutbrott i Europa mer och mer. I stället hava nya mycket farliga friktionsytor uppstått till följd av de av de s. Sådana friktionsytor hava även uppstått till följd av världspolitiken vilken, såsom Bülow själv öppet erkände i tyska riksdagen den 14 nov. Sjömilitarismen är tvillingbroder till lantmilitarismen och bär dennes alla frånstötande och stygga drag.

Referenser

Arbetslinjen i historisk belysning Jonas Olofsson, Lunds universitet Hur har synen på arbetslösheten och arbetslinjen förändrats i Sverige kvar tiden? De senaste årens utveckling inneha gett arbetslöshetsfrågan ny aktualitet. Under —talets första år kom massarbetslösheten tillbaka. Tre år i rad präglades av avog tillväxt, vart femte industrijobb slogs ut och sysselsättningen föll i såväl allmän som privat tjänstesektor. Under några år förvandlades ett överskott i statens hushållning till ett underskott i storleksordningen 15 procent av den svenska bruttonationalprodukten. Dom årliga budgetunderskotten genererade en omfattande statsskuld som när detta skrivs i maj uppgår till knappt 1 miljarder kronor, eller omkring 85 procent av bruttonationalprodukten. Den svaga ekonomiska tillväxten, arbets— lösheten och den sociala utslagningen grävde fartfyllt upp stora hål i den statliga ekonomin.

Leta i den här bloggen

Gällande spaning efter arbetarkonsten 26 Hög epok att sammanfatta resten av seminariet Arbetarkonst: industrisamhällets bilder i Smedjebacken och därefter gå vidare med genomgången av Johan Ahlbäckpristagarna. Ståhl började med industisamhällets bilder före arbetarrörelsens genombrott: industribilder av Pehr Hilleström taletErnst Josephson och Anders Zorn talet. Fackföreningsfanor Ståhls forskningsspecialitet och målningar i tidiga Folkets huslokaler visar hurdan man försökte utveckla ett eget bildspråk inom arbetarrörelsen. I början lånades flera symboler från franska revolutionen och av dom liberala yrkesföreningar som funnits fordom. Vissa radikala konstnärer, särskilt i det så kallade Konstnärsförbundet som opponerade sig mot Akademiens undervisningintresserade sig för arbetarrörelsen och diskuterade olika sätt att distribuera konsten till mindre bemedlade grupper.Leave a comment