Lydnad: ”När Herren befaller gör det”

Möt damer från swinger

Under denna tid färdades profeten med jämna mellanrum till New York för att ta hand om kyrkans affärer. I december fick Joseph Smith en uppenbarelse som skulle kräva stora uppoffringar av kyrkans medlemmar i västra staten New York. De skulle lämna sina hem, gårdar och affärsangelägenheter och samlas i Kirtland i Ohio. De lämnade New York i slutet av januari De färdades över 40 mil till Kirtland via släde mitt i en särskilt kall vinter, och Emma var gravid med tvillingar.

Joseph Smiths lärdomar

Uppdelningen mellan män och kvinnor är begriplig. Män jobbar som chaufförer, hovmästare alternativt trädgårdsmästare. Kvinnor städar, sköter barn, tvättar kläder och lagar mat. Mer ännu 80 procent av hemhjälparna är kvinns, de flesta är unga och brist utbildning. Många arbetsgivare ser sig såsom hjältar när de erbjuder arbete samt husrum åt oerfarna unga, trots dom slaveriliknande arbetsförhållandena.

Ur Joseph Smiths liv

Etta delen: Guds tio bud Första budet Du skall inga andra gudar ha. Men vad är härmed sagt, samt huru skall man förstå detta? Vad betyder det att hava en Gud eller vad är Gud? Att ha en Gud är alltså ingenting övrigt än att av hjärtat förtrösta samt tro på honom, såsom jag ideligen har sagt, att allenast hjärtats tillit och tro gör både Gud samt avgud. Är åter din förtröstan bedräglig och orätt, så är det ej därvid fråga om den rätte Guden. Ty det tvenne höra samman: ana och Gud. Det, varvid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig, är, säger jag, i verkligheten din Gud. Det vill framför allting säga: Se till, att jag ensam får vara din Gud, och sök icke någon annan.

Idématerial | Ansvarsveckan

Zoom Damlag Ett tal kvinnliga medlemmar inom LBK samlades sommaren för att dryfta om hur vi  som kvinnor förbättring ska kunna arbeta för Guds imperium och stödja varandra och vår bönehus. En mailgrupp startades där vi håller kontakt och ventilerar idéer. Vi välkomnar fler att vara med i denna grupp. Kontakta  ingridolsson20 gmail. I anknytning med års sommarläger på Hjälmargården hade Damlaget en träff där följande ambition antogs: Som systrar i Kristus samt medlemmar i Lutherska Bekännelsekyrkan vill vi tjäna vår Herre genom att stödja kyrkans missionsarbete hemma och i andra länder. Vi tror att Jesus talar till oss alla när han säger: Gå därför ut och gör alla folks till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att anordna allt vad jag har befallt eder.

Femte Moseboken 4 - Bibel (B) - euroskills2008.eu

Det kommer närmare! Ett väldigt dån av landet i norr. Judas städer ska läggas öde, de skall bli gömställe för schakaler. En bön av profeten 23Jag vet, Herre, att människan ej bestämmer över sin väg, att vandraren själv inte styr sina steg. Mig sade: Ni skall lyda mig samt rätta er efter allt det såsom jag befaller er. Då skall du vara mitt folk och jag ska vara er Gud, 5och då ska jag hålla den ed jag svor: att ge era fäder ett mark som flödar av mjölk och honung, det land som i dag är ert. Jag svarade: Det skall förekomma, Herre. Då lät jag dem drabbas av allt det jag sagt inom dessa förbundsvillkor, som de vägrat fullgöra trots min befallning. De har följt andra gudar och tjänat dem.Leave a comment