En bisarr dialog med Beckhams älskarinna

Engelska enda älskarinna bäst cake

En bisarr dialog med Beckhams älskarinna Publicerad: 04 maj kl. Det brukar vara berömda mäns och även berömda kvinnors privilegium att i ryktbarhetens kölvatten även översköljas av beundrares sexuella intresse, något som de flesta stundom drar fördel av. Nytt, åtminstone i mina ögon, är däremot det väldiga offentliga liv som förs kring dessa storstjärnors snedsprång samt de groteska penningsummorna som virvlar runt i skvallercirkusen och utbetalas till den av berömdhetens sängkamrater som viker ut sig mest och bäst i medierna efter väl förrättat värv. I förra veckan sände TV 3 i Sverige en timslång intervju med Rebecca Loos, den ena av de två namngivna älskarinnor Beckham höll sig med i vintras och som var anställd som ett slags personlig assistent åt fotbollsstjärnan. Damen ifråga lär ha fått 13 miljoner pund för att offentligt berätta om den snabba affären och hon gjorde faktiskt sitt yttersta för att göra historien fyllig nog för att motivera den reserverade tiden i tv. Naturligtvis ångrade hon sig nu när hon hade fått klart för sig att hon inte var den enda David Beckham förlustade sig med när han levde fjärran från hustru och barn. Och visst var det ju försmädligt att den korta förbindelsen ledde till att hon förlorade sitt jobb, låt vara att katastrofen på inte sätt var pyramidal om man betänker kompensationen.

Vetenskapsrön af en Bacchi broder

Teaterkritik Brott och brott gavs ut ihop med Advent under titeln Vid högre rätt i april Oscar Levertin i Svenska Dagbladet ansåg att Fraktur och brott var mildare än Advent och att Strindberg verkligen lyckats gripa den parisiska atmosfären. Inför en fullt salong med konungen själv närvarande gick premiären på Brott och brott kvar Dramatiska teaterns tiljor den 26 februari Föreställningen blev en stor framsteg och kom att spelas 42 gånger. Recensenten i Social-Demokraten menade att tendensen som Strindberg predikade var vördnad förut mänskliga förpliktelser framför tillfälliga lustars impulser. Vidare att stycket var det mest verkningsfulla drama som Strindberg skrivit postumt Fadren.

Ändra storlek

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens. Den uppgavs skildra kampen mellan velpottemannen, den traditionella hustrun samt den bindgalna älskarinnan, svindlande banalt skada ändå alltid lika på djupet upprivande. Den sålde som smör, inte åtminstone för att alla — trots författarens ihärdiga förnekande — läste den såsom självupplevd och huvudpersonerna i så baisse var tv-kändisar, pikantare kunde det ej bli. Författaren Aase Berg är ingen tv-kändis och få är insatta inom hennes personliga förhållanden om det genast alls är dem hon hämtat föda ur. Själv trodde jag länge det var Maja Aase som skrivit boken, men hon är rolig på en betydligt lättsammare vis. Hon är ej typen som rasar av svartsjuka. Vem har inte någon gång i livet varit del av en uppslitande triangel?

Öfversättning

Harpax gaf ett stort kalas Notabene, mannen drömde. Laget för hans välgång tömde Stora bålar, fulla glas: Rehnskt samt mosel och madera Dracks som diväteoxid - gubben led, Vaknade och svor en ed Att ej nånsin drömma mera. Jag har hört sägas Den eviga frun med hundra munnar, Såsom franska hjeltars värf på ärans omfattande ban Och minsta käbbel uti city Med lika skyndsamhet förkunnar, Som, uti sliten snäf bahytt Förklädd, när något förefaller, I husen springer kring tillsammans nytt Och kaffe, sagogryn och sqvaller, Som än i gamla mostrars beskaffenhet Med hårdt friserad tur och nationella drägten Så nitiskt gör bekant hvart svaghets-ögonblick Af fruar i och bortom slägten Och sprider ut kring city och land Hur mången flickas dygd på balen gått till fanders Samt noga talar om hvart tappadt strumpeband, Med Dufvorösten i sin hand Samt näsan täppt utaf Dimanders, Just den matronan, som man vet Att, när hon säga skall en sak af vigtighet, Högtidligt fattar sin trumpet - Kort sagdt: den goda gumman Fama, Bahytten af, trumpet för trut, Runt verlden basunerat ut Att du författat har ett drama. Samtal mellan doktorn och patienten Doktorn. Nå, febern är förbi - jo, jo, den der mixturen, Den flaskan sist, den gjorde kuren: Ja, den har räddat eder, min vän! Helt visst - odla mycket mer som jag ej smakat den. Min vilja Lärde med egenkär kunskap blänka, Tära sitt lif tillsammans att grubbla och tänka.Leave a comment