Flickor med autism del 1

Möt flickor från pojk

Men kanske är kravet på att ständigt var nåbar även ett stressmoment i tillvaron för unga människor. Flickor och pojkar i skolan De flesta elever i den svenska skolan uppger att de trivs bra — både med sin skolgång och med sina lärare. Trivseln verkar dock högre bland flickor än bland pojkar. Samtidigt visar andra undersökningar att en stor andel av de svenska eleverna känner sig stressade, något som framför allt gäller flickorna. Läxor och hemuppgifter samt de egna förväntningarna och kraven är de faktorer som främst framkallar stressen. Samhället ser allvarligt på våld, hot och kränkningar i skolan. Det finns exempelvis flera lagar som syftar till att förebygga uppkomsten av sådana problem. Kränkningar behöver inte vara sexualiserade och därigenom utryck för bristande jämställdhet, men kan vara det.

Handla i gåvoshopen

Årets Världslärardag firades som vanligt den 5 oktober, men i år på en lite annorlunda sätt. Vad är Världslärardagen? Den firas varje år 5 oktober och på den dagen uppmärksammar samt uppmuntrar vi alla lärare på våra skolor och förskolor i hela Sverige och i världen, tillsammans med våra kollegor. Hur var årets upplaga? Det var starten på en kampanj därborta Lärarförbundet uppmärksammar arbetsmiljö och friskfaktorer. Tävlingar för lärare, intervjuer av politiker samt lokala tidningsartiklar är exempel på andra aktiviteter. Det är inspirerande att beskåda uppfinnings-rikedomen när vi uppmärksammar denna dag där lärarna står i centrum. En internationellt evenemang Samtidigt med firandet gällande våra arbetsplatser ordnade Education International, världslärarfacket, ett 24 timmars webinarium med avstamp kl 3 på natten. Det blev timmars sändningar per kontinent och Lärarförbundet bidrog framför allt i den europeiska delen med olika korta videofilmer därborta lärare och ledare berättade om hurdan vardagsarbetet påverkats av Corona.Leave a comment