Öppnar i början av 2021 - Juliahemmet Uppsala

Nya erfarenheter kön är klart wien

Lästid ca 4 minuter Denna artikel publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats. Ett blodprov från kvinnans arm ger i 99 procent av fallen rättvisande svar på medicinska frågor om fostrets kön eller blodgrupp. Analys av foster-DNA i kvinnans blod kan minska behovet av mer riskfyllda metoder för fosterdiagnostik. Metoden kan också komma att användas för screening av fostrets blodgrupp. Det finns några tillfällen då det är viktigt av medicinska skäl att veta vilket kön eller vilken blodgrupp fostret har. I dag kan ett enkelt blodprov från kvinnan ge sådana besked. Provet innebär ingen risk för fostret, till skillnad från så kallade invasiva metoder, då prov tas från moderkakan eller fostervattnet via en tunn nål som sticks genom kvinnans bukvägg in i livmodern. Testet kan göras så tidigt som i graviditetsvecka 7.

Gör ett digitalt besök på Juliahemmet

Ersta äldreboende Öppnar i början av - Juliahemmet, Uppsala Nu bygger vi en nytt modernt och tryggt äldreboende därborta uteaktiviteter, djur och natur är ett del av vardagen, året om. Juliahemmet ligger i anslutning till nya Ultuna trädgårdsstad och i närområdet finns förutom bostäder förskola och skola. Juliahemmet rymmer 69 fina och funktionella lägenheter, fördelade på fyra våningsplan. I trädgården planeras ett stort växthus. Juliahemmet kommer hava adress Göte Turessons väg Följ oss gärna på Instagram.

Erbjuds redan

Search for Om det tryckta verket Nordisk kvinnolitteraturhistoria utgavs i fem band, varav ett biobibliografiskt. Varje band inleddes tillsammans ett redaktionellt förord av verkets huvudredaktör Elisabeth Møller Jensen. Förorden, som resonerar kring och förklarar verkets metod samt uppbyggnad, finns samlade här på sidan. Av Elisabeth Møller Jensen, huvudredaktör Historien om kvinnornas litteratur Nordisk kvinnolitteraturhistoria köper om vad kvinnor har skrivit samt den handlar om Norden. Även försåvitt de nordiska länderna var för sig har haft sin historiska utveckling, är känslan av en särskild gemenskap, ett nordisk identitet, en del av dom flesta nordbors uppfattning om sig själva. I arbetet med texter av kvinnliga författare har den nordiska utgångspunkten visat sig vara fruktbar. De särdrag såsom har isolerat en kvinnlig författare inom hennes land återfinns ofta hos kvinnliga författare i andra nordiska länder. En författarskap, som fallit utanför de bruklig litteraturhistoriska kategorierna i sitt land, finner i ett nordiskt kvinnolitterärt sammanhang sin naturliga plats.Leave a comment