Kalendarium

Att träffa ryska men göra spelar

För att uppnå detta mål krävs en grundläggande förändring av Europas energisystem. Vår vision är en energiunion, där medlemsstaterna inser att de är beroende av varandra för att säkerställa en energidistribution till medborgarna byggd på solidaritet och förtroende, men också en energiunion som talar med en röst i globala frågor. Vår vision är ett integrerat energisystem som omfattar hela kontinenten, låter energin flöda fritt över gränserna samt bygger på konkurrens och bästa möjliga resursutnyttjande, men också med effektiv reglering av energimarknaden på EU-nivå när så krävs. Vår vision är en energiunion som en hållbar, koldioxidsnål och klimatvänlig ekonomi byggd för långsiktig hållbarhet. Vår vision är starka, innovativa och konkurrenskraftiga europeiska företag som utvecklar de industriprodukter och den teknik som krävs för att på ett effektivt sätt leverera energi och koldioxidsnål teknik inom och utanför Europa. Vår vision är europeiska arbetstagare med nödvändiga färdigheter för att bygga upp och sköta morgondagens energisystem. Vår vision är att genom prissignaler som återspeglar långsiktiga behov och politiska mål skapa förtroende bland investerare.

Geografi och klimat

Navalnyj anklagar Putin för att ligga bakanför förgiftningen 1 oktober Regimkritikern Aleksej Navalnyj ger en första intervju sedan han blev utsatt för nervgiftet novitjok gällande en resa i Sibirien i augusti se 20 augusti Navalnyj beskyller president Putin för att ligga bakanför förgiftningen. I intervjun för den tyska veckotidningen Der Spiegel uppger Navalnyj att han planerar att återvända till Ryssland. September Historiker dömd till straffarbete 29 september Historikern Jurij Dmitrijev döms till 13 års straffarbete i ett kontroversiellt mål. Domstolen menar att Dmitrijev gjort sig skyldig till sexbrott mot barn medan hans anhängare hävdar att han åtalas som straff för att han kartlagt människorättsbrott under sovjetledaren Josef Stalins tid bred makten  —

Navigeringsmeny

Källor Seder och bruk Ukrainsk nationalism inneha stärkts sedan Sovjetunionens fall och flera uttrycker stark fosterlandskärlek. En del betonar det unikt ukrainska, genom bland övrigt språk och kultur, i motsats mot det ryska. Andra talar ryska samt känner stor samhörighet även med ryss kultur, men betraktar sig som ukrainare och är stolta över sitt mark. Många av de traditioner som inneha fått ett uppsving har religiös grund: kristna högtider firas liksom kyrkliga gifte, dop och begravningar. Det finns likaså en lång rad andra etniska grupper i Ukraina som i varierande extension upprätthåller egna sedvänjor och traditioner beskåda även  Befolkning och språk.Leave a comment