Välj region:

Det är bra att drama

Närstående Tungans anatomi Tungan består av flera muskler och smaklökar som känner smak. Den används för att forma ljud när vi talar och hjälpa till när vi äter, genom att underlätta tuggandet och föra maten mot svalget. Spottkörtlar tillverkar saliv som utsöndras i munhålan. Saliven hjälper till att bryta ned maten vi äter och skyddar samtidigt tänder och tandkött mot bland annat syraattacker och uttorkning. Under käken och längs med halsen finns små, bönformade lymfknutor, även kallade lymfnoder eller lymfkörtlar. Lymfkörtlarna bryter ned bakterier och andra främmande ämnen som transporteras dit av lymfvätskan i kroppen. Lymfvätska, eller lymfa, är vätska som pressats ut ifrån de tunnaste blodkärlen, kapillärerna, och som sedan sugs upp i lymfkärlen. Lymfan innehåller också proteiner och vita blodkroppar. Tungcancer Tungcancer kallas den typ av cancer som bildas i den rörliga delen av tungan.

Förebyggande

Den vanligaste orsaken till dålig andedräkt är att du har bakteriebeläggningar kring tänderna eller på tungan. Dålig andedräkt kommer oftast från munnen. Därför är det viktigt att hålla munnen ren av bakterier. Med tandborstning och munsköljning minskar du dålig lukt ur munnen.Leave a comment