För en feministisk politik

Ensamstående kvinnor heterosexuell modell nära

Varje individ som söker eller innehar en anställning bör ha rätt att bedömas utifrån sina personliga egenskaper och förutsättningar att utföra arbetet. En arbetssökandes eller arbetstagares sexuella läggning är en privatsak och det går inte att dra en slutsats om individens förutsättningar eller sätt att utföra arbetsuppgifter utifrån dennes sexuella läggning. Varje individ bör också ha rätt att i arbetslivet inte bemötas utifrån osakliga, irrelevanta, godtyckliga eller rent av kränkande bedömningsgrunder. Eftersom sexuell läggning normalt saknar betydelse i arbetslivet bör en arbetsgivare i princip inte beakta arbetssökandes eller arbetstagares sexuella läggning i något avseende. Kränkande hänsyn till sexuell läggning utgör diskriminering som bör vara förbjuden. Vi bedömer att öppenheten gentemot homo- och bisexuella från samhällets sida ökat väsentligt under senare år. Misstänksamheten och fördomarna har minskat något. Några skäl till det är den uppmärksamhet som följt bl. Homosexualiteten har helt enkelt blivit synligare och i någon mån avdramatiserad.

Sammanfattning

Förut en feministisk politik Feministiskt initiativ Antagen vid kongressen 5—7 april Innehållsförteckning Ett feministisk politik 3 A. Välfärd såsom verktyg 4 B. Ekonomi för ett hållbar utveckling 6 C. En färsk syn på arbete 8 C. Skolning 15 D. Vuxenutbildning 19 D. Heja och sjukvård 21 E. Sexualpolitik 29 F. Kvinnofrid, mäns våld mot kvinns och våld i nära relationer 34 G.

Ensamstående kvinnor heterosexuell modell latina

Författningsförslag

Konklusion Vår grundinställning Varje individ som söker eller innehar en anställning bör hava rätt att bedömas utifrån sina personliga egenskaper och förutsättningar att utföra arbetet. En arbetssökandes eller arbetstagares sexuella böjelse är en privatsak och det promenerar inte att dra en slutsats försåvitt individens förutsättningar eller sätt att effektuera arbetsuppgifter utifrån dennes sexuella läggning. Var individ bör också ha rätt att i arbetslivet inte bemötas utifrån osakliga, irrelevanta, godtyckliga eller rent av förnedrande bedömningsgrunder. Eftersom sexuell läggning normalt brist betydelse i arbetslivet bör en uppdragsgivare i princip inte beakta arbetssökandes alternativt arbetstagares sexuella läggning i något avseenden. Kränkande hänsyn till sexuell läggning består diskriminering som bör vara förbjuden.Leave a comment