Att fråga om kön och trans i enkäter

Frågor för en enda programvara

Många hör av sig till oss på RFSL och ber om råd om hur de ska fråga om kön i enkätundersökningar för att vara inkluderande gentemot transpersoner och för att undvika att kränka någon. Att konstruera bra enkäter är svårt och frågor om kön och trans kan vara känsliga av olika anledningar. Att fråga på ett bra sätt kan vara avgörande för om du får svar på din enkät eller inte. Börja med att fundera på varför du vill fråga om kön och vad det egentligen är du menar med frågan. Ofta ställs frågan om kön i enkäter på rutin och om du ändå inte tänkt använda svaren på just den frågan till något särskilt så går det bra att helt enkelt inte fråga om kön alls. Många gånger är det dock relevant och viktigt att fråga om kön och även om transerfarenhet, exempelvis för att få reda på hur många män eller kvinnor som svarat på enkäten eller om transpersoners erfarenheter av det man undersöker skiljer sig från cispersoners. Begreppet kön kan betyda många olika saker. Det kan betyda juridiskt kön, alltså det som står i identitetshandlingar och kan läsas ut av näst sista siffran i svenska personnummer.

Vad är kön?

Detta val innebär att du inte tittar regionalt innehåll och viktig information såsom gäller just din region. Vi använder Talande webb. Det är ett redskap för uppläsning av text.

\

Vad innebär det att vara cisperson?

Kön är en av de sju diskrimineringsgrunderna. På den här sidan kan ni läsa om hur kön definieras inom lagen. Här finns också några föredöme på hur diskriminering i samband tillsammans kön kan se ut. De sju diskrimineringsgrunder som omfattas av diskrimineringslagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskriminering inneha många gånger samband med fler ännu en diskrimineringsgrund. Det gäller både när en individ blir diskriminerad och gällande en samhällelig nivå. En ung brud kan därför ha andra erfarenheter bruten diskriminering än en äldre kvinna. Gällande samma sätt kan föreställningar om kön i kombination med exempelvis etnisk egendom eller religion ha betydelse för hurdan en person blir behandlad eller vilka hinder hen stöter på.Leave a comment