Svenska teatern/Spelåret 1840-1841

Härskarinna söker en man dentplatsen

PMPO 32W. Svensk bruksanvisning. Nr Joker DVD Bluetooth 4. WiFi

Navigeringsmeny

Katalogens giltighetstid är t o m 31 oktober Du kan fortfarande boka ur den efter det, men priser kan ändras och varor kan hava utgått efter detta datum. Nästa broschyr kommer i slutet av oktober. Perfect Plan: Time for a miracle Skiva Donnez: Med stora steg Prins Svart: Under jord Brother Firetribe: Feel the burn CD Napalm Death: Throes of joy in the jaws of CD

Ginzakatalogen nr 2 by Ginza AB - Issuu

Kungliga teaterns återöppnande 19 augusti augusti annonserades, att representationerna under spelåret — skulle taga sin början redan onsdagen 19 augusti kl. Den fullsatta salongen mottog Jenny Lind med verklig entusiasm samt inropade henne efter hennes stora estrad i tredje akten. Äfven Günther samt Belletti hedrades på samma sätt postumt operans slut. Josefinadagen, då »Lucie» ånyo uppfördes med »Porträttet» som förpjäs, sjöng publiken folksången och njöt mellan pjäserna af att höra Fantasi och bravurvariationer öfver ett tema ur Donizettis opera »Anna Bolena», komponerade för pianoforte af Döhler, [ ]utföras af den unge pianisten Ferdinand Schiller från S:t Petersburg. Han ådagalade ett fullkomligt herravälde öfver sitt instrument, förenadt med gedigen smak samt musikalisk känsla. Sven Schyberg. Anm Postumt teckning af Maria Röhl Hofkapellet spelade uvertyrerna till »Euryanthe» och »Fidelio», Jenny Lind sjöng romanser, och Günther och Belletti utförde på italienska språket scener ur etta akten af »Barberaren». Själf spelade Schiller Webers [ ]konsert, Thalbergfantasier öfver temata klocka »Hugenotterna», där han visade lysande prof på sin talang, samt egna briljanta fantasier öfver temata ur »Fra Diavolo» och några karaktärsnummer, bl.Leave a comment