Varför kvinnor lämnar männen de älskar!

Hur man möter kvinnans

Svenskarna har allt mindre sex — varför är det så och vad kan man göra åt det? Daniel : Hur räknar man dem som uppger hur mycket sex de har? Kan det vara så att många vill inte svara på grund av att det vore pinsamt ifall man uppger att man faktiskt har mycket sex? Suzann Larsdotter : Hej Daniel! Det kan absolut vara så att personer inte uppger verkliga uppgifter i undersökningar men eftersom de är anonyma och genom att göra många olika studier med samma frågor så kan vi få en uppfattning om hur det ser ut. Forskning har också visat att de flesta är tämligen sanningsenliga i vad de uppger i olika studier. Jag undrar hur ni tänker kring ökad tillgänglighet och användning?

9 sätt att hantera en missnöjd kund

Såsom småföretagare har du troligtvis någon passage stött på en missnöjd kund. Inom värsta fall kan kunden sprida sitt negativa intryck av ditt företag. Skada om du hanterar situationen rätt kan du tvärtom få en positiv gensvar. Den amerikanske bloggaren Tim Parker skänker följande tips om hur du kan hantera klagomål från missnöjda kunder ledigt översatt. En del av dem kan säkert fungera även i ditt företagande: 1. Bråka inte tillbaka.Leave a comment