Övriga texter

Jag vill träffa filippinska

Nästan dagligen kan vi läsa och höra om nya medicinska och hälsovetenskapliga forskningsrön. Forskning om vår sexuella hälsa tillhör inte det område som får mest uppmärksamhet. Därför vill vi belysa en del av den forskning som pågår i Skåne inom området — oavsett kön, ålder och om vi är friska eller sjuka är vi alla berörda av vår sexuella hälsa ur något perspektiv. Var tionde kvinna lider av endometrios 15 Det går att behandla och ju tidigare desto bättre, eftersom man då kan förhindra långdragna smärttillstånd som kan utvecklas till att bli kroniska. Vi önskar dig god läsning! Enligt WHO är alkohol den starkaste bidragande faktorn vid risktagande och sexuella övergrepp.

Till Barnombudsmannen

Övriga texter Från Lekplats Till P Centrum namn e Tim G. Mina päron e från Ungern, har aldrig träffat min riktiga pappa. Jag e född i en förort i Växjö. Grimas mamma var alkoholist när jag varenda barn. Socialen och polisen tog jag när jag var 6år gammal. Fick flytta till en fosterfamilj. Gick inom skolan och hade kompisar där. Bodde där i 3 år.

Från Lekplats Till P12.

Photo Gallery Några pojkar sitter tillsammans tillsammans en tolk i vardagsrummet i en gruppboende för ensamkommande barn i Göteborg. Han kommunicerar med släktingar och kompisar i Syrien via sociala medier. Han berättade för Human Rights Watch att sporten är hans nya favoritsysselsättning, samt att den hjälper honom att administrera traumat i att överleva fångenskapen hos IS och osäkerheten kring den långa asylprocessen. Han vill fortsätta att studera, men sade till Human Rights Watch att den långa asylprocessen ibland tillåts honom att tappa lusten, eftersom han inte vet vad som ska drabba i framtiden. Tabish berättade för Mänsklig Rights Watch att han hade varit i Sverige i över fyra månader innan han fick en god hane eller fick träffa en socialsekreterare alternativt en läkare. Detta är en bamse ökning jämfört med tidigare år. Cirka hälften har inte fyllt 15 år och är flickor.

Övriga texter - SiS - Statens institutionsstyrelse

Begär har bett festivalens diskussionsledare Per Ehrström att fortsätta samtalet i textform ihop med Mari-Helen Hyvärinen och Ole Øwre som bägge presenterade varsitt halvfärdiga alster under festivalen. Festivalen är till förut demon eller presentationer av verk samt koncept, inte för föreställningar som allaredan är långt inne i en repetitionsperiod. Därefter är det diskussion och återkoppling i ytterligare ca 25min. Per: Jag fungerade som moderator under demofestivalen och vi använde oss av Das Arts förfarande för feedback. Tillfällena har strävat mot att vara konstruktiva och inspirerande samt att genom en kollektiv dialog tillsammans såväl åskådare som konstnär ge gripbar feedback på projekten som deltagarna presenterat. Ni båda deltog för andra gången med en demo: Du, Ole, deltog med ett material som du vidareutvecklat från en tidigare demo under demofestivalenLeave a comment