Ryska revolutionens historia I

Modiga kvinnor i Warszawa respektfull riehen

Power Walking-läge. Placeras i fickan. Distansmätning km. Energiförbrukning kcal. In kapslad resetknapp.

Document Information

Gästbloggare: En feministisk tvåsamhet — finns den? Kan de kombineras och hur inom helvete gör man det i odla fall? Jag läser det senaste siffran av den feministiska tidskriften Bang samt letar efter svar. Temat är exakt detta: vill vi leva i den heteronormativa tvåsamheten, kan vi överleva inom den och kanske ännu viktigare, kan kärleken överleva i den? Världen inneha skolat mig att tro att mig blir hel av en mans love, att all tvåsamhet är bättre ännu ensamhet och att det himlastormande heterosexuella paradiset ska frigöra mig från allting ont. Det krävdes varken tusen högskolepoäng eller femton SSU-kurser i feminism förut att jag skulle inse att världen runt omkring mig ljög. Som den så ofta gör. Så vad blir då nästa steg? Vilken kärleksstrategi skall vi som medvetna feminister ha?

THIS IS WARSZAWA - Living a trampers life ep.05

Innehållsförteckning

Avsnitt I: Särdrag i Rysslands utveckling Det grundläggande och mest stabila inslaget inom Rysslands historia är den långsamma utvecklingstakten, med ekonomisk efterblivenhet, samhällsformernas primitivitet samt låg kulturell nivå som följd. Befolkningen på denna jättelika och karga flack, öppen för ostliga vindar och asiatiska folkvandringar, dömdes av naturen själv mot en långvarig efterblivenhet. Kampen mot nomaderna varade nästan till slutet av talet; kampen mot vindarna, som för tillsammans sig vinterkyla och sommartorka, pågår fortfarande. Jordbruket, grundvalen för hela utvecklingen, framskred med extensiva metoder. I norr högg man ner och brände upp skogarna, i söder plundrade man de orörda stäpperna.

1 maj 2010

Inom detta framförs korta stycken i teaterform för att illustrera viktiga händelser inom världshistorien. Programmen har en kraftigt reaktionär slagsida. Detta visas bland annat bruten att man under ca ett halvår ägnar tre program åt kubanska dissidenter. Ingen historiker skulle ägna ett sluta åt dessa i Kuba helt marginaliserade USA-agenter. Dessutom är programinslagen fulla bruten lögner och insinuationer.

Om vår förening

Mig instämmer med Monica Zetterlund att det är skönt, när mitt Stockholm är grönt och vinden drar in av fjärdar och öar. Jag slår jag ner på en bänk och njuter av vårens färger och dofter. Ännu en gång är jag här förut att minnas den islossning och andliga vår som började här i Engelska Kapellet på talet. När kyrkklockorna dånade över Stockholm på den tiden tvingades varenda svensk medborgare till regelbundna kyrkobesök och nattvardsgång — vid försumlighet hotade straff.Leave a comment