Vanliga frågor

Online datum mig affärsmöten

Ett plusgiro är en egen typ av kontoform och används för att sköta inbetalningar. För mer information om plusgiro-konton och Plusgirot hänvisar vi dig till www. Säkerheten i en affärstransaktion är viktig, både i den fysiska världen och på Internet. En förutsättning är många gånger att du vet vem du gör affärer med. Det finns olika sätt att identifiera sig på Internet. De vanligaste är användar-id och lösenord eller e-legitimation. Jämför vi med fysiska underskrifter kan vi ställa oss frågan hur säkra företag är på att det är den namngivna personen som verkligen har undertecknat avtalet, särskilt när avtal skickas med post.Leave a comment