Stalin: en politisk biografi

Så mycket törst och du konsten

Inledning Jag skrev denna biografi för tretton till fjorton år sedan som en bok för genomsnittsläsaren snarare än för experten, och jag gjorde mitt bästa för att så klart och okontroversiellt som möjligt framlägga de väsentliga fakta om Stalin och hans karriär. När jag påbörjade planeringen av arbetet hade allmänheten och pressen ännu inte återhämtat sig från krigstidens kryperi för Stalin; när jag lade sista handen vid det, mullrade luftbron till Berlin och Stalin var skurken i det kalla kriget. Dessa våldsamma förändringar i det politiska klimatet inverkade inte, tror jag, på min behandling av Stalin: jag har aldrig varit hänfallen åt Stalin-kulten, och det kalla kriget var inte mitt krig. Ändå kunde en brittisk kritiker kort efter publicerandet skriva att ‘liksom dess huvudpersoner har boken kommit att bli brännpunken för en livlig och tidvis våldsam kontrovers Jag borde kanske tillägga att de flesta brittiska kritiker mottog boken fördomsfritt och generöst – icke desto mindre fortsatte den ‘våldsamma kontroversen’ i åratal, framförallt utomlands, på båda sidor om Atlanten. Boken har berömts eller klandrats av de mest motsägelsefulla skäl, antingen som ett fördömande av stalinismen eller som en ursäkt för den, eller ibland som både ett fördömande och en ursäkt. Sålunda förklarade den bortgångne Moshe Pijade, marskalk Titos vän och bundsförvant, en gång för mig varför regeringen som han var medlem av vägrade att tillåta en jugoslavisk utgåva av Stalin: ‘Du förstår’, sade han, ‘problemet med din bok är att varje gång vi har tvister med ryssarna är den för prosovjetisk för oss, och varje gång vi försöker vara vänligt instämda till dem är den för antisovjetisk. Något kan fortfarande sägas i försvar för den regeln; och bedömd efter den kan Stalin sägas ha lyckats ganska väl.

Preface to the Electronic Edition

Mer allmänt angriper uppgiften III. Den nervösa frågan IV. Teleologiska skäl V. Drag växter VI.Leave a comment